Pamokų laikas

 1.  0830 – 0915
 2. 0925 – 1010
 3. 1020 – 1105
 4. 1125 – 1210
 5. 1230 – 1315
 6. 1325 – 1410
 7. 1415 – 1500

Saugus elgesys vandenyje

 

saugus elgesys vandenyje

Atvira jaunimo erdvė

 

atvira jaunimo erdve

Saugesnio interneto savaitė

 

kam to reikia

S.Santvaro stipendija

LF logo

Laikraštis "Upelė"

Sportas

 

sportas mokykloje

Mano dienynas

 

paveiksliukas3

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

 

banerislt

2017 metų finansinės ataskaitos

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

Metinė ataskaita

 • 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
 • Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
 • 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
 • 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
 • 4-ojo VSAFAS Grynojo turto pokycių ataskaita
 • 5-ojo VSAFAS Pinigų srautų ataskaita